پنبه پزشکی ژنتیک ازدواج بهداشت مشاوره

پنبه: پزشکی ژنتیک ازدواج بهداشت مشاوره وزارت بهداشت بیماری های ژنتیک اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 10 درصد

قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در وقت تمدید قرارداد قابل زیاد کردن است. 

افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 10 درصد

افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 10 درصد

عبارات مهم : اجاره

قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در وقت تمدید قرارداد قابل زیاد کردن هست.

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد جهت حمایت از مستاجران ارایه کرد؛ یکی از راهکارها این است که اجاره بها در وقت تمدید قرارداد حداکثر۱۰ درصد زیاد کردن یابد.

به گزارش ایسنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون اول رییس جمهور چهار پیشنهاد را در قالب افزودن لایحه ای تازه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ارایه کرد. متن کامل این نامه بدهید شرح است:

افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 10 درصد

“جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در وقت تمدید قرارداد قابل زیاد کردن است. 

با سلام و احترام

با عنایت به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت جهت حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات شدید مواجه می گردد، به پیوست متن پیش نویس لایحه “الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶” جهت بررسی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.

لایحه “الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶”

افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 10 درصد

ماده واحده – مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از وقت تصویب این قانون می توانند تا یک سال بعد از انقضای وقت قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:

تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در وقت تمدید قرارداد قابل زیاد کردن هست. چنانچه با تقاضای زیاد کردن ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است پیگیری به این عنوان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در وقت تمدید قرارداد قابل زیاد کردن است. 

تبصره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت وقت بیشتری نسبت به این قانون جهت وقت انقضای قرارداد در

نظر گرفته شود مدت وقت قراردادی معتبر است.

افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 10 درصد

تبصره ۳: ملاک مسکونی بودن واحده کاربری آن می باشد.

تبصره ۴: هرگونه توافق علی رغم مفاد این قانون در مدت وقت اجرای آن باطل و بلااثر هست. “

واژه های کلیدی: اجاره | قانون | قرارداد | رییس جمهور | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog